wortels en vleugelsbanner

Visie

Vandaag de dag staan ouders en kinderen voor een grote uitdaging wanneer ze willen voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen. Een carriëre uitbouwen, nastreven van zelfontplooiing en zelfontwikkeling, een gezin stichten en kinderen opvoeden, het onderhouden van een sociaal leven, ... en dit alles in een context van veranderlijke gezinssituaties.

CPO Wortels en Vleugels wil :

 • Ouders en kinderen ondersteunen tijdens hun boeiende maar ook uitdagende tocht van (helpen) opgroeien en ontwikkelen.
 • Ouders ondersteunen bij het uitvoeren van hun opvoedingstaken, meegroeiend met leeftijdsgebonden ontwikkelingsnoden van hun kind.
 • Kinderen de nodige tools aanbieden om hun ontwikkelingstaken op psychosociaal en emotioneel vlak te realiseren.

Dit alles met als doel dat kinderen kunnen 'wortelen' en geleidelijk aan kunnen 'uitvliegen'.

Wie ben ik

Karin Van Huyck is zelf moeder van drie, inmiddels volwassen kinderen en heeft al meer dan 20 jaar ervaring opgebouwd in het werken met kinderen en ouders vanuit verschillende werksituaties. Haar hoofdjob - Zelfstandig Beoefenaar van de Psychotherapie in de Kinderpsychiatrische praktijk van Dr. Y Van Campen - combineerde ze met andere jobs zoals opvoedster, ondersteuner, leerlingbegeleider, docente en coördinator van de opvoedingswinkel. Het huidige aanbod van CPO WORTELS EN VLEUGELS (reeds opgericht in 2000) weerspiegelt al haar opgedane werkervaring en kennis . Karin is opgeleid als Assistente in de Psychologie (Psychopedagogische en Klinische Psychologie). Zij volgde tevens een opleiding in de Systeemgeoriënteerde Psychotherapie. Doorheen de jaren volgde zij nog verschillende langdurige opleidingen waaronder een opleiding tot kinderyogadocent, mindfulnesstrainer voor volwassenen en mindfulnesstrainer voor kinderen . Zij beschikt ook over een diploma pedagogische bekwaamheid.In 2021 startte zij tevens een opleiding ‘traumasensitief' werken met kinderen, jongeren en hun gezin bij complex trauma.

Doelgroep


Individuele Psychotherapie
Kinderen en jongeren

Opvoedingsondersteuning voor ouders
Ouders en zorgfiguren

Wortels en Vleugels Leefatelier
Kinderen van 9 tot 12 jaar

Individuele mindfulnesstraining voor jongeren
Jongeren van 13 tot 18 jaar

Training Mindful Ouderschap
Ouders en zorgfiguren

Aanbod

Individuele Psychotherapie:

Mogelijke thema's: sociale vaardigheden en weerbaarheid, zelfvertrouwen, omgaan met spanningen en (faal-)angsten, gedrags-en of emotionele moeilijkheden, rouwverwerking, puberteitsperikelen en andere ontwikkelingsgebonden thema’s. Als gezinstherapeut begeleid ik ook ouders in het afstemmen van hun opvoedingsvaardigheden op de opvoedingsnoden van hun kind met een diagnose.

Opvoedingsondersteuning voor ouders

Heb je net als alle ouders wel eens vragen en onzekerheden over de opvoeding en ontwikkeling van je kind? Niet verwonderlijk, de meeste ouders leerden tenslotte niet op school hoe je kinderen nu best begeleidt doorheen de verschillende ontwikkelingsfases die ze doorlopen van baby tot jongvolwassene. Bovendien zijn de tijden veranderd en vervul je tegenwoordig meerdere rollen in de maatschappij naast je opvoedersrol. Soms weet je niet meer goed hoe je dit alles gecombineerd moet krijgen en zorgt stress en spanning op andere terreinen ervoor dat je ook vastloopt in je opvoedersrol. Door er samen over te praten, informatie en advies in te winnen en dit af te stemmen op wat voor jou haalbaar is kan je nadien zelf terug op pad.
Gespecialiseerde opvoedingsondersteuning:
voor (pleeg)ouders van kinderen met een complex trauma .
voor ouders van kinderen met een diagnose ADHD of Autisme.


Wortels en Vleugels leefatelier

Het Wortels en Vleugels leefatelier is een ervaringsgerichte psycho-educatieve groepstraining opgebouwd uit oefeningen die kinderen ondersteunen in de ontwikkeling van lichamelijke, cognitieve, psychosociale en emotionele vaardigheden. Het doel van deze training is het versterken van basisvaardigheden om te leren omgaan met kleine en grote moeilijkheden in het leven en anderzijds ten volle leren genieten van het alledaagse. Naast zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en probleemoplossend denken staat het bewust omgaan met gedachten en gevoelens in functie van zelfsturing centraal. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende technieken en methodes : cognitief gedragstherapeutische technieken, ademhalings- en ontspanningsoefeningen, kinderyoga, mindfulness oefeningen , inoefening via rollenspel . Het is een training waar ALLE kinderen sterker uit kunnen komen. Zeker voor kinderen die wat onzeker gespannen, gevoelig zijn biedt de training heel wat handvaten om met meer zelfvertrouwen en ‘relaxter’ in het leven te staan. De concrete vaardigheden die ingeoefend worden vind je terug in onderstaande afbeelding.

Leefatelier

Individuele mindfulnesstraining voor jongeren

Via psycho-educatie en meditatieoefeningen leer je meer stabiliteit te brengen in je denken, je voelen en je lichaam zodat je met meer aandacht, zelfvertrouwen, innerlijke rust en doorzettingsvermogen kan omgaan met moeilijke emoties en stress. Je leert genieten van het dagdagelijkse en kan krachtig in het leven staan. Deze training helpt je omgaan met examenstress, piekeren, (faal)angst, onzekerheid…. De training werd ontwikkeld vanuit mindfulness-based stress reduction en mindfulness-based cognitive therapy.


Training Mindful Ouderschap

Uit onderzoek blijkt dat opvoedingsvaardigheden bezwijken onder invloed van stress en andere hevige emoties. Voor veel mensen brengt het opvoeden van kinderen nieuwe stress met zich mee. Voor ouders die kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen opvoeden of zelf met psychische problemen kampen is die stress zelfs nog groter. De training Mindful Ouderschap is gericht op alle ouders die willen leren hoe ze stress en automatische ouderlijke reactiepatronen kunnen herkennen door stil te staan bij hun gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen . Vandaaruit kan je bewustere keuzes maken in jouw opvoedingshandelen. We maken hierbij gebruik van cognitieve gedragstechnieken, ademhalingsoefeningen, meditatie en yoga oefeningen en oefenen met stressvolle opvoedingssituaties uit de dagelijkse praktijk. Belangrijke vaardigheden die we hierbij ontwikkelen zijn: onze aandacht richten in het hier en nu om vandaaruit automatische reactiepatronen te vervangen door bewuste acties. Een niet-oordelende houding ontwikkelen ten aanzien van jezelf en je kinderen, zelfzorg, aanvaarding, zelfcompassie en liefdevolle vriendelijkheid. Deze training is een evidence-based methode, ontwikkeld vanuit mindfulness-based stress reduction en mindfulness-based cognitive therapy . (Jon Kabat-Zinn)
Deze training kan individueel gevolgd worden.Wanneer er zich verschillende kandidaten gelijktijdig aanbieden kan een aanbod in groepsverband overwogen worden.

Praktisch

 • De praktijk bevindt zich op de tweede verdieping van een appartementsgebouw, na aanbellen wordt de deur voor U geopend en vragen wij U gebruik te maken van de trap naar het tweede verdiep. ( lift enkel gebruiken bij fysieke beperkingen)
 • Bij deelname aan een groepstraining wordt gevraagd te verzamelen op het aangegeven tijdstip zodat we in groep naar boven kunnen gaan.
 • Voor individuele sessies verzoeken wij U aan te melden op het afgesproken tijdstip, op die manier kunnen we de coronamaatregelen het makkelijkst naleven.
 • We volgen de richtlijnen van de overheid betreffende gebruik van mondmaskers en ontsmettingsgel . Bij symptomen van corona ea. verzoeken wij U de afspraak te annuleren om medecursisten van besmetting te vrijwaren.
 • Betalen kan contant, via payconiq of bankapp, trainingen worden voorafgaandelijk betaald via overschrijving.
 • Voor individuele psychotherapie wordt er door een aantal mutualiteiten gedeeltelijke terugbetaling voorzien.

Tarieven

 • Individuele Psychotherapie (1u): 65 euro per sessie .
 • Gespecialiseerde opvoedingsondersteuning (1u) : 65 euro.
 • Algemene opvoedingsondersteuning (1u) : 55 euro.
 • Individuele mindfulnesstraining voor jongeren (1u): 55 euro per sessie.
 • Individuele training mindfull ouderschap (1u30) : 75 euro.
 • Wortels en Vleugels leefatelier voor kinderen van 9 tot 12 jaar 12 sessies, 30 euro per sessie (1.30u)

 • ( alle tarieven BTW inbegrepen )

Contact

 • U kan mij telefonisch bereiken van dinsdag tot vrijdag op het nummer: 0475 29 20 39
  laat een boodschap na wanneer ik uw oproep niet onmiddellijk kan beantwoorden.
 • Aanmelden kan ook via mail: karin.vanhuyck@proximus.be
 • Praktijkadres: Reizigersstraat 21/ b8, 3300 Tienen

 • fmovies
  google map widget for website